Start                         RENT A TOOL 
 

 

[In aanbouw]

Start

Algemene verhuurvoorwaarden van Rent a tool (Renders Mil )
Deken Verhulststraat 4  2340 VLIMMEREN

Aansprakelijkheid :

 

·      Huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde object vanaf het moment dat het gehuurde is opgehaald tot aan het moment dat het gehuurde weer afgeleverd is.

·      Huurder verklaart bij tekenen van het huurovereenkomst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, te houden en zo ook weer in te leveren.

·      Bij schade voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde , door verkeerd of onverantwoordelijk gebruik kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden van de daar uit vloeiende kosten.

·      Bij, door huurder , uitlenen aan derden is huurder verplicht te vermelden dat object eigendom is van verhuurder. De huurder blijft verantwoordelijk voor het object en het gebruik ervan.

·      Bij diefstal van het gehuurde is de huurder aansprakelijk

 

Huurobjecten :

 

·      Huurder draagt er zorg voor dat gehuurde machine schoon en afgetankt wordt afgeleverd.

          Indien dit niet gebeurd is zal er een bedrag van 15€worden aangerekend voor deze

          reiniging

·      Bij niet inleveren met volle tank zullen de brandstofkosten worden doorgerekend.

 

 

Schade :

 

·      Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde object en zal er zorg voor dragen dat de machine wordt geleverd in de staat waarin het is opgehaald

·      Als het gehuurde schade heeft zullen reparatie- of vervangkosten voor rekening van de huurder zijn tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.

·      Huurder mag nooit zelf schade aan het gehuurde object herstellen .